BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VÀ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG TRƯỢT LỞ ĐẤT ĐÁ TỶ LỆ 1:50.000     Khu vực miền núi tỉnh Quảng Trị

Khu vực miền núi tỉnh Lai Châu

Khu vực miền núi tỉnh Lào Cai

Khu vực miền núi tỉnh Hà Giang

Khu vực miền núi tỉnh Điện Biên

Khu vực miền núi tỉnh Yên Bái

Khu vực miền núi tỉnh Tuyên Quang

Khu vực miền núi tỉnh Bắc Kạn

Khu vực miền núi tỉnh Sơn La

Khu vực miền núi tỉnh Hòa Bình

Khu vực miền núi tỉnh Lạng Sơn

Khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa

Khu vực miền núi tỉnh Nghệ An

Khu vực miền núi tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực miền núi tỉnh Quảng Bình