Bản Mẫu Đăng Kí Sử Dụng Dữ Liệu

Kết nối Hệ Thống Cảnh Báo Thiên Tai qua

image

    Mọi ý kiến đóng góp, thắc mắc xin liên hệ 


      Viện Khoa Học Địa Chất & Khoáng sản Việt Nam

        Địa chỉ : Đường Chiến Thắng - Quận Thanh Xuân - Thành Phố Hà Nội

        Cán bộ phụ trách:  Nguyễn Hoàng Ninh

        Điện thoại: (844).8.544.386

        Fax: (844).8542125

        Email: canhbaotruotlo@gmail.com

        Website: http://www.vigmr.vn

 
        Gửi ý kiến: